Đăng ký tài khoản Quickinvest AI

Xem qua 03 bước hướng dẫn dưới đây để đăng ký và kích hoạt tài khoản Quickinvest chi tiết nhất.

Bước 1: Truy cập chính xác website: www.quickinvest.net và nhấn vào “Đăng ký“.

Đăng ký tài khoản Quickinvest
Đăng ký tài khoản Quickinvest

Bước 2: Nhập đầy đủ chính xác thông tin:

  • Email.
  • Mật khẩu
  • Biệt danh.
  • Rồi nhấn vào “Đăng ký với email“.
Đăng ký tài khoản Quickinvest
Đăng ký tài khoản Quickinvest

Bước 3: Kích hoạt tài khoản.

  • Nhận được thông báo đăng ký thành công.
Thông báo đăng ký thành công
Thông báo đăng ký thành công
  • Vào email vừa đăng ký nhấn vào “Activate Now“.
Kích hoạt tài khoản
Kích hoạt tài khoản
  • Đã kích hoạt thành công.
Kích hoạt thành công
Kích hoạt thành công

Hoàn thành đăng ký tài khoản Quickinvest, tiếp theo liên kết tài khoản sàn giao dịch để bắt đầu sử dụng bot auto giao dịch.

Trả lời